Usluge: Slikanje vila

Fotografije nekretnina – apartmana, vila i hotela – Portfolio

Portfolio je kolekcija radova koji treba da pokažu kvalitet kojim mi radimo. Kako internet pretraživači zahtevaju da slike na sajtu budu umanjene - da bi se brže učitavali sajtovi - slike gube na kvalitetu. Zbog toga u ovom portfoliju izdvajamo fotografije nekretnina - stanova, vila i hotela - u boljem kvalitetu.